راهنمای استفاده از UTI

این سامانه دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای کاربران دانشگاه از طریق VPN/PPTP فراهم می‌کند.

این خدمت برای اعضای هیات ‌علمی، کلیه دانشجویان و کارمندان فعال است.

توجه ۱: این سرویس فقط در شبکه داخلی دانشگاه قابل استفاده می‌باشد.

بسته به نیاز خود یکی از راهنماهای زیر را مطالعه بفرمایید: